При нужда от съдействие:

+359 878 899 755 | +359 877 551 210

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ARTOAZA.COM

ВНИМАНИЕ! Внимателно прочетете тези условия, преди да ползвате този сайт. Ако ползвате този сайт, се счита, че приемате и сте съгласни с тези условия. Ако НЕ ПРИЕМАТЕ тези условия, не използвайте този сайт!

Настоящите УСЛОВИЯ уреждат взаимоотношенията между artoaza.com от една страна и потребителите на електронни (Интернет) страници и услуги, намиращи се на домейн artoaza.com (наричан за краткост Сайт), както и отношенията със същите, когато използват информационните и търговски услуги предлагани от artoaza.com (наричани за краткост Услуги).


Тези условия обвързват всички потребители. С натискането на всеки един обект, линк или бутон разположени на страниците на artoaza.com (с изключение на линка към настроящите Общи условия) потребителят се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.
 
Условия за използване на сайта на artoaza.com
Потребителят разбира и приема обстоятелството, че информационните услуги и сайта се предоставят "във вида, в който са" и това, че artoaza.com не поема никаква отговорност за навременността, изтриването и невъзможността да бъде доставена информация относно завършени поръчки на потребителя, информация за неналични продукти, както и за нанесени щети, пропуснати ползи и други вреди, настъпили след, в резултат на или поради използване (или пък невъзможност за използване поради технически проблеми, профилактика, решения на администратора и др.) на сайта. Ние не поемаме отговорност, неточна информация в сайта, налични продукти и каквото и да било друго. Ако в следствие използването на този сайт или материали от него се стигне до възникването на вреди, за които е необходим ремонт или поправка на оборудване или информация, то потребителят поема цялата отговорност и всички разходи, свързани с отстраняването на нанесените вреди.За да използва сайта, потребителят трябва да получи достъп до Интернет пряко или чрез други устройства, които имат достъп до Web базирано съдържание. Потребителят трябва да си осигури цялото необходимо за достъп до Интернет оборудване, включително компютър, модем или другo средствo за достъп до Интернет мрежата. artoaza.com само предоставя информацията на сайта и не отговаря, за каквито и да било смущения или технически проблеми, осуетяващи ползването на сайта, вследствие експлоатирането на компютърното оборудване от потребителя.


Задължения на потребителя при поръчка
Предвид ползването на сайта на artoaza.com, потребителят се съгласява:
- да предостави вярна, точна, актуална и пълна информация за себе си при попълване на регистрационната форма.
- да внася при нужда промени в данните си - с оглед тяхната вярност, точност, актуалност и изчерпателност.
В случай, че потребителят предостави фалшива, неточна, неактуална или непълна информация, artoaza.com има право да закрие и/или изтрие информацията, за неговия пощенски адрес и да му откаже по-нататъшен достъп до част или до всички свои услуги.Kонфиденциална политика на artoaza.com
Изрично уведомява потребителите, че предоставените от тях Лични данни не се отстъпват на трети лица, за рекламни и промоционални цели.
artoaza.com си запазва правото да използва IP адресите и други данни на потребителите за разкриване идентичността им, в случаите, когато това е необходимо за изпълнение на закона, юридически процедури или за да се спазят настоящите условия.Представяни стоки и услуги на сайта
В страницата на всяка стока представена в сайта са посочени цената, основните характеристики на стоката и допълнителна информация, целяща подпомагането на направата на информиран избор при покупката на продукта. artoaza.com не носи отговорност за неточности в описанието на стоката, некасаещи основните и характеристики и не претендира за изчерпателност на предоставената информация.Закупуване на стока и/или услуга, представена в artoaza.com
Потребителят има право да поръчва стоки и услуги представяни от artoaza.com. При направа на поръчката потребителят има право да избере стоките и количеството им, начинът и сроковете за доставка според предложените на сайта варианти.

 

По всяко време преди завършването на поръчката потребителят има право да променя избраните от него стоки и услуги.
При направа на поръчка на сайта потребителят влиза в договорни отношения с artoaza.com, касаещи конкретната покупка и покрити от настоящите Общи условия, поръчката се смята за направена при потвърждаване на направената поръчка следвайки инструкциите в сайта;


artoaza.com има правото да променя цените по свое усмотрение, по всяко време, без да дължи предварително уведомяване на потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била посочена в сайта по време на правене на поръчката, независимо дали е по-ниска или по-висока от настоящата. При допуснати технически грешки в публикуването на сайта, artoaza.com има правото да откаже изпълнението на поръчката и не дължи обезщетение по никакъв начин на потребителя, освен да възстанови сумите платени и/или депозирани от потребителя, ако има такива.
Съобщението за намалени цени е с поставяне на новата цена до старата която е зачертана. Ако не е посочен срок на намалената цена, тази цена важи до изчерпване на количествата, но не повече от 1 месец или 6 месеца, когато е при условия по чл.66 ал.2 от ЗЗП.


Доставка на закупени стоки
Доставката на поръчаните стоки се извършва по избраният от потребителя начин и според посочените срокове. artoaza.com си запазва правото да удължава посочените срокове с до 7 дни без да информира предварително потребителят и да удължава сроковете над 7 дни с предварителното одобрение от страна на потребителя.

artoaza.com си запазва правото да променя подизпълнителя, извършващ доставката, без да предупреждава предварително потребителя, стига това да не променя начина на доставка. Доставката е възможна до всяка точка на територията на Република България – до адреса Ви или до офис на фирма за куриерски услуги.

artoaza.com се стреми да изпраща поръчките за най-краткото възможно време и в реда, по който са били направени. Разходите за доставка варират в зависимост от размера и теглото на поръчаните стоки. Цената на доставката, се посочва ясно по време на завършването на поръчката.

За artoaza.com е от голямо значение старателното приемане и обработване на поръчки и осигуряването на бърза доставка на поръчката. Макар че се стремим да извършим доставката в посочения интервал, в някои случаи тя може да отнеме по-дълго време, но само ако са на лице неочаквани събития.

 

Начини на плащане:

Наложен платеж
Можете да изберете да платите чрез наложен платеж при получаване на стоките, без допълнителни такси.  
Ще получите изисквания от закона платежен документ разписка за пощенски паричен превод. ВАЖНО! Моля, запазете Вашата разписка за пощенски паричен превод, за да е валидна гаранцията на продукта.Отказ от закупена стока
Потребителят има право да се откаже от една или повече от поръчаните стоки в 14 дневен срок от получаване на поръчката в случай, че дадената стока е във вида в който е доставена, ако е опакована - опаковката и не е отваряна (опаковката на пратката може да бъде отваряна) и не е нарушавана целостта на евентуални пломби, найлонови, картонени (всякакъв тип опаковки) и етикети целящи да установят разопаковането или употребата на стоката.При констатация на дефектна стока до 24ч. от получаването и, и при ненарушен търговски вид на стоката и опаковката, artoaza.com се ангажира тя да бъде подменена с нова или да бъде възстановена платената за стоката сума, съгласно чл.55 от ЗЗП, считано от датата, на която потребителят е упражнил правото си на отказ. Транспортните и други разходи по получаване и връщане на стоката са за сметка на потребителя. При несъответствие на стоката с основните характеристики посочени в страницата, artoaza.com възстановява платената за стоката от потребителя сума, включително и транспортните разходи начислени, за придобиване на стоката съобразно чл. 59 ал.3 от ЗЗП и в срок от 14 дни от получаване на стоката и ненарушен търговски вид на стоката и опаковката.

 

Разходите за връщането са за сметка на Клиента.

Ако искате да анулиратe поръчката си, моля, свържете се с нас своевременно.

 

Предявяване на рекламацията

1. При подаване на рекламация ПОТРЕБИТЕЛЯТ задължително прилага и документите, на които се основава претенцията:
2. касова бележка или фактура;
3. протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката или услугата с договореното;
4. други документи, установяващи претенцията по основание и размер.
5. https://www.kzp.bg

При предявяването на рекламация всяка от страните може да се обърне за съдеиствие и решаване на спора към АРС съгласно деистващото законодателство на република България.
 https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=BG
Настоящите условия могат да бъдат актуализирани по всяко време без специално уведомяване на Потребителите. artoaza.com не носи отговорност, ако Потребителят не е прочел последния вариант на настоящите условия.При използване услугите на artoaza.com Потребителят се задължава да спазва настоящите условия, както и всички други условия, поставени от законодателството на Република България и международното законодателство, дори и да не са упоменати в настоящите условия.ПОТРЕБИТЕЛЯТ СЕ СЪГЛАСЯВА С УСЛОВИЯTA ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ, ДЕКЛАРАЦИЯТА НИ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ, ПОЛИТИКАТА НИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА БИСКВИТКИ И УСЛУГИТЕ НА ARTOAZA.COM С НАТИСКАНЕ НА ВСЕКИ ЕДИН ОБЕКТ, ЛИНК ИЛИ БУТОН НАМИРАЩ СЕ НА САЙТА ARTOAZA.COM (С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ЛИНКА КЪМ НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ, ДЕКЛАРАЦИЯТА НИ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ, ПОЛИТИКАТА НИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА БИСКВИТКИ), СЕ СЧИТА, ЧЕ Е ЗАПОЗНАТ С УСЛОВИЯТА, ПРИЕМА ГИ И СЕ ЗАДЪЛЖАВА ДА ГИ СПАЗВА.

 

"АРТОАЗА" ЕООД
ЕИК: 205945285
гр. Пловдив, п.к. 4003, ул. Полк. Сава Муткуров № 59

 

Дата: 10.01.2022